Education

Socratic institute is a one-year educational programme for active university students and
graduates under 32 years of Slovak nationality. Young people are those, who will deal with and try to solve problems inherited from previous generations.
They have possibilities and abilities to make systematic changes in the society in order to find efficient and innovative
solutions for complex environmental, social and economic problems and above all to make
real steps to overcome these problems in the future.

 

What are the benefits you get from Socratic institute?

Deeper insight into important social topics 
Organizational skills from your own microproject
Network of young active people

 

 

Place

Socratic institute doesn't have only one venue. The workshops are held mostly in the Educational centre in Zaježová (30 km from Zvolen) but others take place outside in specific terrain. For example in eco-farm, in High Tatras National park, but also in different cities in a form of public lectures or discussions.

 

 

 

Projects

Changing the society requires a lot of time. But what we can do right now is to serve as an example and contribute to change step by step. We learn from direct experience. That is why every student chooses a problem (without any topic restrictions), plans the project and turns it into practice during the year. 

previous next
  • "Sokratov inštitút ma naučil, že zázraky sa robia za zónou komfortu."


    Erika Klčová, študentka, ročník 2014/2015

  • "Sokratov inštitút mi dal korene, manažérske zručnosti so srdcom hodnotovo a morálne ukotvené, lepšie chápem súvislosti, prepojenie sveta globálne vs. lokálne, priateľov, zamestnanie, kontakty na špičkových slovenských lídrov,  chuť žiť na Slovensku,  rozhľad, odvahu stáť si za svojim, odvahu pýtať sa, prácu s egom :)"


    Katarína Pázmány, manažérka, ročník 2014/2015

  • "Najcennejšie na mikroprojektoch je, že nás učia samostatne hýbať vecami, poctivo uvažovať o jednotlivých krokoch, prepájať ľudí, operatívne reagovať na ťažkosti, efektívnejšie si zorganizovať čas a poznať tú radosť, keď vytvárame niečo vlastné."


    Tomáš Hallon, študent SI, ročník 2015/2016

Partners

 

general partner
partners of the project
medial partners